Kristosofinen elämänymmärrys nojautuu Kristuksen Vuorisaarnan moraaliin, jonka avulla ihmisten keskinäinen veljeys ja aseeton sivistys on toteutettavissa. Kristosofiassa pyritään syventymään siihen Vuorisaarna-johtoiseen elämänymmärrykseen, jonka peruskiven Pekka Ervast ja J. R. Hannula laskivat ja jossa H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus muodostaa alustavan asteen.

Tampereen yleisöesitelmät alkavat sunnuntaisin klo 13. Tämän syyskauden ensimmäinen on 23.9.2018.

23.9. Pekka Okko Elämän koulu
7.10. Timo Eränkö Aseettomuus ja rauhantyö Suomessa
14.10. Kyösti Niiranen Usko ja tieto uuden ajan ajattelussa
28.10. Sinikka Kesävuori Ihmisyys - ihmisen ihanne
4.11. Jouko Sorvali Näkökulmia karmaan ja jälleensyntymiseen
18.11. Sinikka Savolainen Saatana ja Elämänpuu
25.11. Pirkko Wiggenhauser Ihmisen arvoituksen äärellä
2.12. Jaakko Kesävuori Sotaisuuden juurien perkaaminen

Kristosofista kirjallisuutta myydään ja lainataan esitelmien yhteydessä sekä torstaisin klo 17 - 19.
Kristosofi-lehden näytenumeroita saatavana.

Kristosofian Kannatusyhdistys r.y.
Tampellan esplanadi 3
33100 Tampere
www.tampere-kristosofia.fi

www.kristosofiaverkosto.fi
www.kristosofia.fi
www.kristosofi.fi