Kristosofinen elämänymmärrys nojautuu Kristuksen Vuorisaarnan moraaliin, jonka avulla ihmisten keskinäinen veljeys ja aseeton sivistys on toteutettavissa. Kristosofiassa pyritään syventymään siihen Vuorisaarna-johtoiseen elämänymmärrykseen, jonka peruskiven Pekka Ervast ja J. R. Hannula laskivat ja jossa H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus muodostaa alustavan asteen.

Tampereen yleisöesitelmät alkavat sunnuntaisin klo 13. Tämän syyskauden ensimmäinen on 2.10.2022.

2.10. Timo Muurinen Etsikää ensin Taivasten valtakuntaa
16.10. Pekka Okko Teosofinen liike ja Kristus-kysymys
23.10. Jouko Sorvali Minuuden arvoitus
30.10. Kyösti Niiranen Joogaa, rukousta ja mietiskelyä
13.11. Jaakko Kesävuori Kristinuskoa oikein ymmärrettyinä totuuksina
27.11. Tapani Pentsinen Kaikki virtaa
4.12. Pirkko Wiggenhauser Uskonnot opastajina ihmisyyteen

Kristosofista kirjallisuutta myydään ja lainataan esitelmien yhteydessä sekä torstaisin klo 17 - 19.
Kristosofi-lehden näytenumeroita saatavana.

Kristosofian Kannatusyhdistys r.y.
Tampellan esplanadi 3
33100 Tampere
www.tampere-kristosofia.fi

www.kristosofiaverkosto.fi
www.kristosofia.fi
www.kristosofi.fi