Kristosofinen elämänymmärrys nojautuu Kristuksen Vuorisaarnan moraaliin, jonka avulla ihmisten keskinäinen veljeys ja aseeton sivistys on toteutettavissa. Kristosofiassa pyritään syventymään siihen Vuorisaarna-johtoiseen elämänymmärrykseen, jonka peruskiven Pekka Ervast ja J. R. Hannula laskivat ja jossa H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus muodostaa alustavan asteen.

Tampereen yleisöesitelmät alkavat sunnuntaisin klo 13. Tämän kevätkauden ensimmäinen on 13.1.2019.

13.1. Juha Vainio Teosofis-kristosofian tuomaa uutta
3.2. Pekka Okko Elämän hyvä laki
24.2. Anneli Vasala Ihmiskunnan auttajat
3.3. Tapani Pentsinen Länsimaitten moraalia
17.3. Jaakko Kesävuori Hengen elämää aineessa
24.3. Jarmo Niemi Paratiisin taru ja kuoleman voittaminen
31.3. Kyösti Niiranen Kauneudesta

Kristosofista kirjallisuutta myydään ja lainataan esitelmien yhteydessä sekä torstaisin klo 17 - 19.
Kristosofi-lehden näytenumeroita saatavana.

Kristosofian Kannatusyhdistys r.y.
Tampellan esplanadi 3
33100 Tampere
www.tampere-kristosofia.fi

www.kristosofiaverkosto.fi
www.kristosofia.fi
www.kristosofi.fi