Kristosofinen elämänymmärrys nojautuu Kristuksen Vuorisaarnan moraaliin, jonka avulla ihmisten keskinäinen veljeys ja aseeton sivistys on toteutettavissa. Kristosofiassa pyritään syventymään siihen Vuorisaarna-johtoiseen elämänymmärrykseen, jonka peruskiven Pekka Ervast ja J. R. Hannula laskivat ja jossa H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus muodostaa alustavan asteen.

Tampereen yleisöesitelmät alkavat sunnuntaisin klo 13. Tämän kevätkauden ensimmäinen on 21.1.2018.

21.1. Jarmo Niemi Suuri seikkailu
4.2. Anneli Vasala Jumalallinen tieto
11.2. Pekka Okko Kohden ykseytyvää elämää
25.2. Jaakko Kesävuori Uskonpuhdistuksen lähtökohtia
18.3. Kyösti Niiranen Osa-alueita ja askelia polulla

Kristosofista kirjallisuutta myydään ja lainataan esitelmien yhteydessä sekä torstaisin klo 17 - 19.
Kristosofi-lehden näytenumeroita saatavana.

Kristosofian Kannatusyhdistys r.y.
Tampellan esplanadi 3
33100 Tampere
www.tampere-kristosofia.fi

www.kristosofiaverkosto.fi
www.kristosofia.fi
www.kristosofi.fi